Konkurentsiameti peadirektori 15.08.2007.a otsusega nr 31-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Ruutmeeter O� omandab valitseva m�ju KR Kaubanduse AS �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi