Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 25.06.2007.a otsusega nr 27-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Trendwarex �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi