Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 19.06.2007 otsusega nr 24-KO l�petati Magistral Kaubanduskeskuse O� ja AS Svendsen Kinnisvara ettev�tja osa koondumise menetlemise, kuna tegemist ei ole KonkS � 21 kohaselt kontrollimisele kuuluva koondumisega.

Tagasi