Konkurentsiameti peadirektori 15.06.2007 otsusega nr 23-KO alustati Kadux B.V. ja O� Patrika koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi