Konkurentsiamet on 11.06.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Magistral Kaubanduskeskuse O� (Citycon Estonia O� t�tarettev�tja) omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS Svendsen Kinnisvara O� osa �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947, 680 3948, 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi