Konkurentsiameti peadirektori 13.06.2007 otsusega nr 22-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Belgia Kuningriigis asutatud �ri�hing Recticel S.A/N.V omandab valitseva m�ju Soome �ri�hingute Espe Oy ja Ewona Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi