Konkurentsiameti peadirektori 12.06.2007 otsusega nr 21-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Norra �ri�hing A Wilhelmsen AS omandab valitseva m�ju Norra �ri�hingu Expert ASA �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi