Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2007.a otsusega nr 19-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel K�prosel registreeritud valdus�hing Leverret Holding Ltd omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil K�prosel registreeritud valdus�hingu �le, kes tegutseb Eestis AS E.O.S., AS Spacecom, AS Intopex Trans ja Prevo Holding O� kaudu.

Tagasi