Konkurentsiamet on 04.06.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud A Wilhelmsen AS, kes tegutseb Eestis muuhulgas �ri�hingute O� EuroPark Estonia, Senor Kinnisvara O�, Reval Hotelligrupi AS, O� Central Hotel, O� Hansa Hotell ja �lemiste Center O� kaudu, omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva m�ju Norras registreeritud Expert ASA �le, kes tegutseb Eestis �ri�hingu Expert Estonia AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi