Konkurentsiamet on 24.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Belgia Kuningriigis asutatud �ri�hing Recticel S.A/N.V (p�hitegevuseks on pol�uretaanvahu tootmine ja m��k) omandab valitseva m�ju Soomes asutatud �ri�hingute Espe Oy ja Ewona Oy �le. Espe Oy tegutseb Eestis l�bi Espe Eesti O� (p�hitegevuseks on pol�uretaanvahttoodete hulgim��k m��blit��stusele). Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948, 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi