Konkurentsiamet on 17.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt K�prosel registreeritud �ri�hing Leverret Holding Limited omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva m�ju K�prosel registreeritud ettev�tja Transportation Investments Holding Limited-i �le, kes omab valitsevat m�ju j�rgmistes Eestis registreeritud ettev�tjates: AS Spacecom, AS E.O.S, AS Intopex Trans, Prevo Holding O�. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi