Konkurentsiamet on 16.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandi Kuningriigis registreeritud �ri�hing Kadux B.V. omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva m�ju O� Patrika �le. Kadux B.V. omab valitsevat m�ju AS-is Magnum, kellele kuulub Terve Pere Apteek O�. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi