Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 26.04.2007 otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Tapa Apteek ja O� Suur-P�rnu Apteek �le konkurentsiseaduse �19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi