Konkurentsiamet on 17.04.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Dunkri Kaubanduse AS omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva m�ju L�tis registreeritud ettev�tja SIA L.I.O.N. & Ko �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi