Konkurentsiameti peadirektori 20.03.2007 otsusega nr 11-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Baltiklaas omandab valitseva m�ju AS-i M�o Klaas �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi