Konkurentsiameti peadirektori 12.03.2007 otsusega nr 9-KO l�petati koondumise Transportation Investments Holding Ltd/AS Skinest Rail/AS Intopex Trans menetlemine, kuna tegemist ei ole koondumisega konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses ja koondumist ei kontrollita � 21 kohaselt.

Tagasi