Konkurentsiamet on 12.03.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab. omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 punktis 2 nimetatud viisil valitseva m�ju O� Horizon Travel �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi