Konkurentsiameti peadirektori 16.02.2007 otsusega nr 8-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Nissan Nordic Europe OY omandab valitseva m�ju Nissan Balti AS'i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi