Konkurentsiameti peadirektori 01.02.2007 otsusega nr 6-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Dreamon omandab valitseva m�ju AS Baltazar Trading �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil

Tagasi