Konkurentsiameti peadirektori 18.01.2007 otsusega nr 3-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Posti Apteek ja O� Viimsi Apteek �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi