Konkurentsiamet on 29.12.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rotermann Eesti O� ja Arco Vara AS (alates 2007.a jaanuarist kontsernisisese �mberkorralduse tulemusel Arco Investeeringute Aktsiaselts) omandavad �hise valitseva m�ju Arco HCE O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi