Konkurentsiameti peadirektori 04.12.2006 otsusega nr 54-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� VP Market omandab valitseva m�ju O� Rannamarket Grupp osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi