Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 27.11.2006 otsusega nr 52-KO anti k�rvaltingimusega luba koondumisele, mille tulemusel AS W�ro Kommerts omandab valitseva m�ju AS Oskar LT �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi