Konkurentsiamet on 21.11.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt O� VP Market omandab valitseva m�ju O� Rannamarket grupp osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi