Konkurentsiameti peadirektori 22.11.2006 otsusega nr 51-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS-i Eesti Talleks t�tarettev�tja OptiGroup Invest O� omandab valitseva m�ju KIA Auto AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi