Konkurentsiameti peadirektori 21.11.2006 otsusega nr 49-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Elion Ettev�tted AS omandab valitseva m�ju Norby Telecom AS-i osa (eraklientidele internetile lairiba juurdep��su teenuse osutamise k�itis) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi