Konkurentsiamet on 02.10.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Levira ja AS Starman moodustavad �hiselt uue ettev�tja (Eesti Digitaaltelevisiooni AS) konkurentsiseaduse � 19 lg 2 t�henduses ning omandavad uue ettev�tja �le �hise valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi