Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 29.09.2006 otsusega nr 44-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena AS ASPI omandab valitseva m�ju O� Kaurits �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi