Konkurentsiameti peadirektori 04.09.2006.a otsusega nr 41-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena PTA Grupp AS omandab valitseva m�ju AS-i Silvano Fashion Group �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi