Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 21.08.2006 otsusega nr 39-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena DAT-Schaub Holding A/S omandab koos Thomeko Oy aktsion�ridega �hise valitseva m�ju Thomeko Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi