Konkurentsiameti peadirektori 11.08.2006 otsusega nr 37-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Aegis Media (Deutschland) GmbH omandab valitseva m�ju O� Mediapool �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2. s�testatud viisil.

Tagasi