Konkurentsiamet on 09.08.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud DAT-Schaub Holding A/S, kes Eestis tegutseb oma t�tarettev�tja DAT-Schaub Eesti O� kaudu, omandab koos Soomes registreeritud Thomeko Oy, Eestis tegutseb oma t�tarettev�tja Thomeko Eesti O� kaudu, aktsion�ridega �hise valitseva m�ju Thomeko Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi