Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 14.07.2006.a. otsusega nr 34-KO anti luba O� VKG Elektriv�rgud ja AS Narva Elektriv�rk koondumisele, mille tulemusel O� VKG Elektriv�rgud omandab valitseva m�ju AS-i Narva Elektriv�rk �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi