Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 10.07.2006 otsusega nr 33-KO anti luba Insulation (Sweden) Acquisitions AB ja Paroc Holding Sverige AB koondumisele, mille tulemusel Insulation (Sweden) Acquisitions AB omandab valitseva m�ju Paroc Holding Sverige AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Paroc Holding Sverige AB omab �ritegevust Eestis AS Paroc kaudu.

Tagasi