Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 05.07.2006 otsusega nr 32-KO anti luba Siemens AG ja Diagnostic Products Corporation�i koondumisele, mille tulemusel Siemens AG omandab valitseva m�ju Diagnostic Products Corporation�i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Diagnostic Products Corporation omab �ritegevust Eestis O� DPC Estonia kaudu.

Tagasi