Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 30.06.2006.a. otsusega nr 31-KO anti luba Aktsiaselts Tallink Grupp ja Silja Oy Ab koondumisele, mille tulemusel Aktsiaselts Tallink Grupp omandab valitseva m�ju Soome �ri�hingu Silja Oy Ab �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil, kes omab Eestis �ritegevust Silja Line Eesti AS kaudu.

Tagasi