Konkurentsiamet on 22.06.2006.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud Insulation Acquisitions AB omandab valitseva m�ju Paroc Holding Sverige AB (Rootsis registreeritud) �le, kelle �ritegevus toimub Eestis AS Paroc kaudu. Koondumine toimub konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi