Konkurentsiameti peadirektori 08.06.2006 otsusega nr 27-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel omandab SPCP Luxembourg S.a.r.l. valitseva m�ju Galvex Holdings Ltd. sh Galvex Estonia O�, Galvex Intertrade O� ja Galvex Services O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil

Tagasi