Konkurentsiamet on 26.05.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt O� PKL Holding ja Amber Trust II S.C.A. omandavad AS PKL �le �hise valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 ja lg 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi