Konkurentsiamet on 24.05.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt SPCP Luxembourg S.a.r.l. omandab valitseva m�ju Galvex Holdings Ltd (sh Galvex Estonia O�, Galvex Intertrade O� ja Galvex Services O�) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 punktis 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil margit.paddo (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi