Konkurentsiameti peadirektori 08.05.2006 otsusega nr 18-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Venemaal registreeritud LSR Group Ltd omandab valitseva m�ju Aeroc International AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi