Konkurentsiamet on 25.04.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Venemaal registreeritud ettev�tja LSR Group Ltd omandab valitseva m�ju Aeroc International AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 punktis 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi