Konkurentsiamet on 20.04.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Elke Auto AS ja Amserv Auto AS asutavad kaks �hist ettev�tjat, omandades nende �le �hise valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 ja lg 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi