Konkurentsiamet on 10.04.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud Gjensidige Forsikring omandab valitseva m�ju L�tis registreeritud AS Parekss apdro�ina�anas kompanija �le, kelle �ritegevus toimub Eestis filiaali kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi