Konkurentsiameti peadirektori 30.03.2006 otsusega nr 10-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Iirimaal registreeritud Universal Management Ltd, kes omab Eestis �ritegevust QBE Kindlustuse Eesti AS-i kaudu, omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud Nordisk Flyforsikring A/S �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi