Konkurentsiamet on 27.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Eestis registreeritud �ri�hing AS Alexela Oil omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud �ri�hingu Hydro Texaco Eesti AS �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi