Konkurentsiamet on 17.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Kaimani saartel registreeritud �ri�hing Kingdom Hotels International, Ltd. ja registris State of Delaware registreeritud Colony Investors VII, L.P. omandavad �hiselt valitseva m�ju Luxembourgi registris registreeritud Colony HR Holding (Lux) S.à r.l. �le. �ritegevus toimub Eestis O� Swissôtel Estonia kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi