Konkurentsiamet on 14.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Iirimaal registreeritud Universal Management Ltd omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud Nordisk Flyforsikring A/S �le, kelle �ritegevus toimub muu hulgas Eestis. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi