Konkurentsiameti peadirektori 10.03.2006 otsusega nr 8-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Puustelli Group Oy ja Osa�hing Wallenium Grupp omandavad �hise valitseva m�ju AS Thulema �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi