Konkurentsiamet on 02.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Puustelli Group Oy ja Eestis registreeritud �ri�hing Osa�hing Wallenium Grupp omandavad Eestis registreeritud �ri�hingu PW Group Estonia O� kaudu �hise valitseva m�ju AS Thulema �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi